آیا میدانستید دیاكو و امپراطوری كوردها اولین و قوی ترین امپراطوری ایران کنونی بوده؟ آیا میدانستید…


آیا میدانستید دیاكو و امپراطوری كوردها اولین و قوی ترین امپراطوری ایران کنونی بوده؟
آیا میدانستید زبان پهلوی همان کوردیست؟
آیا میدانستید اسم مازندران یعنی دره های بزرگ اسمی کوردیست؟
آیا میدانستید سه گره شال مردان كورد به نشانه سه پند زردشت بوده؟
آیا میدانستید زبان اوستا كوردی بوده؟
آیا میدانستید آذربایجان آگرپاریزان یعنی نگهبان آتش لقب کوردها زردشتی آن منطقه بوده؟
آیا میدانستید خوزستان اسم قدیمیش سوزیان یعنی محل احساس یک اسم کوردی بوده؟
آیا میدانستید البرز یا برز که عربها بهش ال دادن یعنی بلند یک اسم کوردی بوده؟
آیا میدانستید دماوند اسم اصلیش یعنی زماوند یعنی پایکوبی یک اسم کوردی بوده؟
آیا میدانستید جزیره لاوان یک اسم کوردیه یعنی جزیزه جوانان؟
آیا میدانستید اسم اصلی قزوین کژین بوده بخاطر لهجه ترکها به قزوین تغییر کرده و کوردیست یعنی دخترانه ؟
آیا میدانستید تبریز اسم اصلیش تاوریژ بوده یعنی پایین امدن تب یک اسم کوردی بوده ؟
آیا میدانستید اصفهان اسم اصلیش اسپدان به کوردی یعنی محل نگهداری اسبها که اسم کوردی بوده ؟
آیا میدانستید شهر خوی یک اسم کوردیست به معنای نمک؟
آیا میدانستید خراسان یعنی بالا آمدن خورشید یك كلمه كوردیست؟
آیا میدانستید خدا در تورات در اشعیا ١٣كوردها را ارتش من خطاب میكند?
آیا میدانستید شهر سقز به ساكز تغییر كرد و پایتخت سكاها بود؟
آیا میدانستید ساسانیان كورد بودند و پایتختشان در كرمانشاه بود ؟
آیا میدانستید هلاكو خان فقط از كوردها شكست خورد؟
آیا میدانستید نادر شاه افشار از كوردهای كرمانج خراسان بود؟
آیا میدانستید ابو مسلم خراسانی از كوردهای كرمانج خراسان بود؟
آیا میدانستید كورش یا كورشا به كوردی یعنی پسر شاه ؟
آیا میدانستید كریم خان زند از كوردهای لك بود؟
آیا میدانستید حضرت نوح بعد از طوفان معروف نوح کشتی اش درکردستان به خشکی نشست ؟
(کوه آرارات در کردستان شمالی /
موسوم به کردستان ترکیه )
آیا میدانستید 250كورد در سازمان ناسا حضور دارند؟
آیا میدانید روسها و انگلیسیها فقط از كوردها شكست خوردن آ ن هم توسط سنجر خان؟
آیا میدانستید فقط كوردها توانسته اند بر داعش و داعشیان پیروز شوند؟
آیا میدانستید تنها ملتی كه هنوز زبان و لباس و فرهنگ جندین هزار ساله اش را حفظ كرده است كوردها هستند؟
آیا میدانستید اعراب به هرجا اسلام بردند زبانشان با زبان مردم منطقه بومی نفوذ کرد و فرهنگشان گسترش یافت.
بعد از اسلام لباس خیلی از اقوام مسلمان شده نابود و فرهنگشان فراموش شد 
#kord#iran#amirkoordeh##استایل#تاریخ#amirkoordeh#دوربین#لاکچری #فوتوگرافی #عکسپروفایل #خاص #السعوديه

http://bit.ly/2UXKDws
via IFTTT